Garanția Produselor CLEVO

Toate produsele Clevo comercializate de compania noastra sunt însoțite de o garanție de 24 luni pentru unitate și 6 luni pentru baterie și încărcător.

Procedura de service se desfășoară conform pașilor de mai jos:
  1. Clientul contactează centrul nostru service, oferind o descriere cât mai detaliată a problemelor semnalate.
  2. Noi realizăm diagnoza remote.
  3. În cazul în care se poate identifica cu ușurință componenta defectă, în urma diagnozei remote, se expediază prin curier rapid o componentă nouă, dacă aceasta este de tipul “user-replaceable”(HDD/SSD, RAM, GPU, CPU, WiFi Card).
  4. În cazul unor probleme ce necesită intervenția unui specialist, produsul va fi returnat în service, unde orice problemă va fi remediată în termen de 10-15 zile lucrătoare.
  5. Costurile pentru transportul unităților către service și către client sunt suportate de către client.
Definiții și Precizări

Garanţia legală de conformitate – protecţia juridică a consumatorului rezultată prin efectul legii în raport cu lipsa de conformitate, reprezentând obligaţia legală a vânzătorului faţă de consumator ca, fără solicitarea unor costuri suplimentare, să aducă produsul la conformitate, incluzând restituirea preţului plătit de consumator, repararea sau înlocuirea produsului, dacă acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

Garanţia comercială – orice angajament asumat de vânzător faţă de consumator, fără solicitarea unor costuri suplimentare, de restituire a preţului plătit de consumator, de reparare sau de înlocuire a produsului cumpărat, în cazul în care acesta nu corespunde condiţiilor enunţate în declaraţiile referitoare la garanţie sau în publicitatea aferentă.

În cazul lipsei conformităţii, consumatorul are dreptul de a solicita vânzătorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepţia situaţiei în care măsura este imposibilă sau disproporţionată.

Răspunderea vânzătorului privind garanţia legală de conformitate, potrivit prevederilor art. 9 – 14 din Legea 449/2003, este angajată dacă lipsa de conformitate apare într-un termen de 2 ani, calculat de la livrarea produsului.

CONDIȚII DE ACORDARE A GARANȚIEI

1. Vânzătorul este obligat să pună la dispoziția cumpărătorului produse care sunt în conformitate cu condițiile de vânzare/cumpărare și este răspunzător față de client pentru orice lipsă a conformității, existentă la momentul livrării produsului.

2. Drepturile cumpărătorului sunt prevăzute în Legea 449/2003 și OG 21/1992.

3. Instrucțiunile și recomandările de utilizare trebuie citite și obligatoriu respectate, înainte de folosirea produsului.

4. Produsul achiziționat este un produs pentru utilizare personală, de aceea, garanția și conformitatea acestuia se vor asigura numai dacă este achiziționat de catre persoane fizice, grup de persoane fizice constituite în asociații, care utilizează produsul în afara activităților profesionale, conform prevederii Legii 449/2003.

5. Repararea produselor defecte sau înlocuirea acestora se asigură prin intermediul SC TEKADVICE RL, gratuit, pe toata durata garanției și se face în condițiile prezentării produsului defect, cu accesorii aferente și a facturii. Perioada de timp stabilită nu poate depăşi 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunoştinţă vânzătorului lipsa de conformitate a produsului.

7. Produsele înlocuite vor beneficia de un nou termen de garanție, care curge de la data schimbării produsului.

8. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a) Corespund descrierii făcute de vânzător și au aceleași calități ca și produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului;

b) Corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului și acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) Corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de același tip.

9. Nu se consideră a fi lipsă de conformitate dacă în momentul încheierii contractului de vânzare-cumpărare, consumatorul a cunoscut sau nu putea, în mod rezonabil, să nu cunoască aceasta lipsă de conformitate ori dacă lipsa de conformitate își are originea în materialele furnizate de consumator.

GARANȚIA SE PIERDE ÎN URMĂTOARELE SITUAȚII:

Deteriorări și defecțiuni datorate transportului necorespunzător efectuat de cumpărător la solicitarea proprie.

Nerespectarea de către cumpărător a condițiilor de utilizare și întreținere, precizate în instrucțiunile de folosire sau în orice alt material informativ pus la dispoziție de vânzător.

Spargerea, ciobirea, zgârierea, îndoirea produselor casante, ale elementelor demontabile sau nedemontabile care NU au fost aduse la cunoștiință vânzătorului în momentul achiziționării produsului.

Utilizarea de detergenți, substanțe chimice, abrazive, ustensile necorespunzătoare.

Schimbarea stării originale a produselor prin păstrarea în condiții improprii sau care nu respectă recomandările de utilizare, deteriorări produse ca urmare a acțiunii umezelii, substanțelor chimice, corozive etc. precum și expunerea la intemperii.

Intervenția, repararea sau modificarea produsului de către persoane neautorizate dacă aceste intervenții duc la deteriorarea produslui/componentelor.

POLITICA PIXELILOR MORȚI

Ca urmare a limitărilor tehnologice, nu sunt considerate defecte displayurile care prezintă 3-5 pixeli defecți conform standardului de calitate înternațional ISO 13406-2 clasa II.

Astfel, TekAdvice poate asigura schimbarea ecranelor care au pixeli morți în următoarele condiții:

– Pixeli morți/aprinși/blocați: minim 6, indiferent de locația acestora

– Subpixeli aprinși/blocați: minim 10, indiferent de locatia acestora